Boty เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นการแข่งขัน B-Boy ระดับโลกและ ในปีนี้เราได้แบ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกออกเป็น 4 ภาค เพื่อให้เด็กต่างจังหวัดได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถมากขึ้น โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือกแต่ละภาคดังนี้
ภาคกลาง 14 พฤษภาคม 2560 ที่ Central Westgate
ภาคเหนือ 28 พฤษภาคม 2560 ที่ Central Airport
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 มิถุนายน 2560 ที่ Central Konkaen
ภาคใต้ 18 มิถุนายน 2560 ที่ Hollywood Bangla (ภูเก็ต)

รอบ Audiion เป็นการแข่งขันแบบ Team Battle และคัด 4 ทีม เพื่อไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศที่กรุงเทพ
© 2017 all rights reserved. BOTY Thailand